TRÀMITS ACTUACIONS dels MÚSICS

TRAMITS

Resum passes a seguir per legalitzar les cantades.

Pendents de diverses entrevistes amb Cultura de la Generalitat, de moment, hem de dir que, per a actuar, cal factura oficial, amb alta a la Seguretat Social, amb retenció d'IRPF i sense IVA si la factura la fa una Associació, com per exemple, l'Associació Amics de les Havaneres.

--------------

1.-Per a poder gaudir dels serveis de l'Associació i de Viu bé Administradors, cal ser soci de l'Associació i això només és:

60 euros anuals, per cantaire, sense quota pel grup, sense entrada inicial, sense quota anual del grup.

Cal omplir el Full d'Inscripció i fer transferència en el compte de l'Associació:

Catalunya Caixa 2013 0611 57 0200890952

Enviar el Full d'inscripció a l'Associació: amics@amicsdeleshavaneres.com

(Els grups, socis fins ara, que es donin d'alta en la nova modalitat, automàticament seran baixa de la quota actual de 50 euros que pagava el grup).


2.- Tota la informació l'heu d'obtenir de l'Associació, només de l'Associació.

Per més informació i per qualsevol dubte (Tel 695 589 460).

No us podeu dirigir a Viu bé Administradors més que, quan sigueu socis, per demanar factures.


3.- Demanar la factura a Viu bé Administradors. S'omple la "Plantilla per a demanar factures", i per correu electrònic s'envia a Viu bé Administradors.

Viu bé Administradors procedirà a donar d'alta/baixa als cantaires el dia de l'actuació.

Procurar fer-ho amb un límit de temps, com a mínim de 10 dies amb anterioritat a la data de l'actuació.


S'envia la plantilla, una per cada factura, a: info@viubeadministradors.com

Persones de contacte: Daniel Sánchez Mauri

Adreça: Carrer Onofre Arnau, 37 local.

08301-Mataró

Tel.: 931 733 713


4.- Rebreu la factura pel mateix correu electrònic, per poder-la presentar el dia de l'actuació.


5.- La Seguretat Social es paga a finals del mes següent de la data de la factura, que és la data de la cantada, i l'IRPF el dia 20 del trimestre natural següent.

Viu bé Administradors procedirà a fer el càrrec al compte del grup, a primers del més següent,(S.S., IRPF i juntament també amb el 1,5% del total de la factura).

Cal que en el compte hi hagi saldo per a poder fer el càrrec.

Si el grup encara no ha cobrat la cantada igualment s'ha de fer càrrec de les despeses.

L'Associació no li adelantarà els diners.

Si l'import de la cantada ha estat ingressat en el compte de l'Associació, el grup rebrà una transferència de l'Associació amb la diferència.


6.- A l'any següent i abans de fer la Declaració de Renda, Àgora envia a cada cantaire el certificat per a fer-ho constar.

Especial Jubilats

Els jubilats han de tenir en compte el següent:

1.- Uns mesos després, poden passar alguns mesos, quan la Seguretat Social se n'adona, envia una carta al Jubilat dient que ha treballat els dies "x" i que ha de tornar una quantitat a l'INSS.

Aquesta quantitat és la pensió del dia que va estar d'alta per actuar. És la pensió mensual, dividit per 30 dies del mes.

(Per exemple: Si un jubilat té una pensió de 600 euros al mes, equival a 600:30=20 euros al dia.

Si ha fet 5 actuacions haurà de tornar a la Seg. Social, 20x5=100 euros)

2.- Cal que ingressi la quantitat que diu la carta, i fer un fax amb el comprovant d'ingrés i la primera pàgina de la carta. No hi ha cap problema perquè tot això li expliquen a la carta que rebrà.

És una despesa, peró si aquell dia ha guanyat suposem 100 euros per cantar i n'ha de pagar 20,

encara li queda 80 i la satisfacció d'haver cantat, sentir-se útil i haver pujat a un escenari. Cal mirar-ho d'aquesta manera.

Per a qualsevol aclariment, pregunteu a l'Associació.


Salutacions cordials

Associació Amicsde les Havaneres

(Actualitzat en data 01-01-2015)