TRÀMITS ACTUACIONS dels MÚSICS

Quotes i fulls/formularis

TAULA DE QUOTES

Inscripció: Quota anual Associació: ….…60 €/persona

(La inscripció cal fer-la a l'Associació,

després ja tot a Àgora)

L’ASSOCIACIÓ ES QUI FACTURA

1,5 % sobre la facturación d’aquell mes, sense mínim

EN CAS SCP:

Quota única per Constitució SCP………..…………………………200 €

1,8 sobre la facturació d’aquell mes, sense mínim


PER QUALSEVOL SUPÒSIT DE FACTURACIÓ

Quota Assegurança Responsabilitat Civil (si es vol)

(Cobertura 300.506 EUROS)………………………….……….15 €/”bolo”


A propòsit dels associats:

1.-Persones individuals simpatitzants.-Si desitja donar-se d'alta com a soci-col.laborador de l'Associació d'Amics de les Havaneres, tindrà dret a assistir a la Trobada anual i a gaudir d'informació. La quota anual mínima és de 20 €.

Dades del nou soci: Nom i cognoms, Adreça (carrer, núm. pis), Telèfon, Correu electrònic, Districte postal, Població. Compte bancari. Enviar aquestes dades a amics@amicsdeleshavaneres.com


2.-Els grups d'havaneres, consten a la web sense ser socis, però si desitgen que es divulguin els seus treballs, Cantades emblemàtiques, enregistraments, cal que es facin socis. El preu mínim és de 60 € anuals per grup.

Dades del nou grup: Nom del grup, any de formació, Nom de la persona de contacte, Adreça (carrer, núm. pis),Districte postal, Població, Telèfon, Correu electrònic, Pàgina web (si en tenen) . Compte bancari. Enviar aquestes dades a amics@amicsdeleshavaneres.com


3.- Els grups que desitgin assistència de VIURE BÉ ADMINISTRADORS, per les seves facturacions i aspectes legals, SS. Hisenda, etc. han de donar-se d'alta omplint el "Full d'Inscripció". Deixen de pagar la quota anual de 60 euros per grup, i passen a col·laborar amb una quota anual per cantaire de 60 euros.

4.- En l'actualitat l'Associació té la possibilitat d'emetre factura electrònica.


PLANTILLA per a demanar factura